Video Hướng Dẫn Autocad Structural Detailing 2015

100,000 10,000

DVD Hướng dẫn Autocad Structural Detailing 2015 – Vẽ cốt thép sẽ hướng dẫn các bạn tự tạo file template mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam, dịch một số thông số cơ bản và cú pháp thường dùng sang Tiếng Việt. DVD Hướng dẫn dẫn chi tiết các công cụ vẽ thép rồi ứng dụng các công cụ đó vẽ các bản vẽ cụ thể. Đặc biệt DVD sẽ hướng dẫn các bạn triển khai các bản vẽ chi tiết cho các phần mềm khác như Robot Structure và Revit Structure.