Video hướng dẫn Photoshop CC cơ bản

200,000 20,000

Photoshop CC như là một công cụ mạnh mẽ trong việc thiết kế đồ họa. Trong sản phẩm video này, bạn sẽ học được cách để sử dụng các công cụ trong Photoshop CC để chỉnh sửa, xử lý ảnh gần như chuyên nghiệp, qua đó sẽ có những bước tiến mạnh mẽ khi tiếp cận với thế giới đồ họa quảng cáo.