Video hướng dẫn SolidWorks cơ bản

100,000 10,000

Đồ họa cơ khí là một trong lĩnh vực kỹ thuật thú vị và Solidworks là một trong những ứng dụng của hãng Autodesk để phục vụ cho lĩnh vực này. Bộ video cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản để sử dụng các công cụ được trang bị trong Solidworks để mô hình hóa các cấu kiện cơ khí và triển khai tạo các bản vẽ sản xuất. Mời các bạn cùng xem bộ Video hướng dẫn SolidWorks cơ bản.