Video hướng dẫn sử dụng Revit MEP triển khai điện và nước

200,000 20,000

Hệ thống Điện và Nước là 2 trong các hệ thống quan trọng trong triển khai hồ sơ kiến trúc và thi công. Bộ video này chia sẻ các kiến thức và kỹ năng để sử dụng phần mềm REVIT triển khai chi tiết phần điện, nước. Bên cạnh đó, các vấn đề như triển khai bản vẽ, hồ sơ in ấn cũng được trình bày chi tiết. Mời các bạn sử dụng bộ video.