Video hướng dẫn sức bền vật liệu 1

0

Bộ video chia sẻ những kiến thức nền tảng về sức bền của vật liệu. Các kiến thức cốt lõi về vật liệu và kết cấu công trình hy vọng phần nào sẽ giúp bạn cũng cố kiến thức chuyên ngành vững chắc.